Casting Process

Casting Process

_
_

1. Thiết kế chế tạo khuôn kim loại

Thiết kế, chế tạo ra khuôn bằng kim loại Nhôm để tạo hình sản phẩm bằng sáp.

_

2. Tạo mẫu sản phẩm sáp

Dùng máy ép sáp vào khuôn kim loại để tạo ra hình dạng sản phẩm bằng Sáp.

_

3. Tạo khuôn cắt

Tạo lớp vỏ bao phủ sản phẩm Sáp bằng chất liệu hổn hợp Ceramic.

_

4. Rút sáp

Nung khuôn sáp bằng lò hơi nhiệt để làm tan chảy sáp trong khuôn cát.

_

5. Nung khuôn cắt

Nung khuôn cát ở nhiệt độ cao, làm cho Sáp tan chảy hoàn toàn trong khuôn cát.

_

6. Nấu rót kim loại

Rót kim loại đã nấu chảy vào khuôn cát đã nung nóng.

_

7. Công đoạn hoàn thiện sản phẩm

Thực hiện phá bỏ lớp vỏ khuôn, cắt, mài chân rót, xử lý nhiệt , tẩy rửa làm sạch bề mặt sản phẩm.

_

8. Công đoạn kiểm tra sản phẩm

Thực hiện kiểm tra thành phần kim loại, cơ lý tính, kích thước sản phẩm.